Tenint en compte que al Solsonès la majoria de jaciments arqueològics visitables d’època prehistòrica corresponen a enterraments, afegim una petita introducció sobre els tipus per èpoques:

Neolític

Període que s’inicià cap al 7.000 abans d’ara i en què l’home començà a practicar l’agricultura i la ramaderia, a produir ceràmica a mà i elaborar algunes eines polint pedra. D’aquesta època, al Solsonès, concretament del neolític mitjà, només en coneixem enterraments que tenen una tipologia pròpia anomenada cistes del solsonià. Aquest tipus d’enterrament característic de la zona geogràfica consistia a excavar forats a terra i revestir-los amb lloses per practicar-hi enterraments de forma successiva, que funcionaven a mode de nínxol per família. A dins s’hi disposa el difunt en posició encongida, el cap orientat a l’est i acompanyat del seus aixovars.

Edat dels metalls

Període que s’inicià cap al 4.800 abans d’ara i en què l’home començà a utilitzar els metalls. En una primera fase, que s’anomena calcolític o edat del coure, es començaren a utilitzar els minerals que es trobaven a la natura (com ara l’aram, l’or, la plata o el plom) treballant-los a cop de percussor. Durant aquesta època es produeix un gran canvi en el tipus d’enterraments: les inhumanacions es fan en grans construccions megalítiques o dòlmens amb capacitat per a enterrar-hi diversos individus amb els seus aixovars, que també són més elaborats. Fent una comparació moderna podríem dir que funcionen a mode de panteons.

Oficina de Turisme del Solsonès
Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. 973 48 23 10