Sant Andreu de Clarà

Aturonada en el contrafort de la serra que separa el Cardener del Segre, l’església de Sant Andreu de Clarà té el seu origen en època medieval, però l’aspecte que presenta actualment és fruit de les reformes que s’hi feren al segle XVIII. Aleshores la nau originària, coberta amb volta de canó apuntada, quedà flanquejada per capelles laterals i probablement s’allargà per la part de ponent, on es construí el cor.

Aquestes reformes permeteren proveir l’església de nous altars i vivificar-ne el culte. A banda i banda de l’absis s’hi instal·laren els altars de sant Francesc, al costat de l’epístola, i del Sagrat Cor, al costat de l’evangeli, tots dos abillats amb retaules  vuitcentistes d’arquitectura neoclàssica, la policromia dels quals imita marbres i jaspis de colors. A la capella lateral sud hi ha també el de la Mare de Déu dels Dolors, que presenta un bonic frontal d’altar obrat amb rajoles policromades.

El retaule major (dedicat a sant Andreu)

A l’altar major del temple s’optà per deixar-hi el retaule elaborat el 1662 per l’escultor Feliu Vidal i el pintor i daurador Josep Bordons. S’estructura mitjançant l’arquitectura classicista habitual als retaules catalans des de finals del segle XVI, revestida d’un variat repertori ornamental. Té dos cossos (pis principal i cimal) que s’eleven sobre un pedestal que mostra a les portes les imatges en relleu dels sants Pere i Pau. Al centre, al cim de les grades de l’altar, hi ha el sagrari-manifestador, a sobre del qual hi veiem la figura del patró, sant Andreu. Tant aquesta talla com les de sant Josep i sant Isidre són del segle XX, mentre que les dues que ocupen les fornícules laterals superiors són siscentistes, però segurament aprofitades d’un altre retaule en substitució de les originals, avui perdudes. Només l’escultura del sant Jaume sembla haver sobreviscut del conjunt primigeni; així com els dos relleus del bancal, amb una història de la crida dels apòstols Pere i Andreu i una representació plena d’encant d’un miracle de sant Jaume que no sabem desxifrar.

Comparteix:

Oficina de Turisme del Solsonès
Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. 973 48 23 10