Necròpolis del Serrat d’Odèn o Caixes del Moro

La necròpolis del Serrat d’Odèn o Caixes del Moro està formada per tres enterraments utilitzats durant el calcolític i el bronze mitjà. Tipològicament corresponen al que hom anomena cambres pirinenques: caixes de lloses l’accés a les quals es fa frontalment mitjançant una llosa rebaixada i tenen un petit vestíbul. Acostumen a estar cobertes per un túmul de pedres. Dels aixovars funeraris dels individus enterrats entre totes tres en destaquem els elements següents: una vintena de peces de collaret fetes amb petxina, dos anells de bronze i diversos fragments de ceràmica. Aquesta necròpolis fou excavada per Mn. Serra Vilaró l’any 1917 i reestudiada per l’equip de l’arqueòleg Josep Castany entre el 2007 i el 2009.

Els objectes es poden trobar exposats al Museu Comarcal i Diocesà de Solsona.

Comparteix:

Oficina de Turisme del Solsonès
Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. 973 48 23 10