Mare de la Font i font de la Mina

Sortim de Solsona per la carretera de Bassella i a 2 km a la dreta trobarem l’àrea de lleure de la Mare de la Font. L’aigua d’aquesta font, antigament anomenada de la Mirabella, va ser la primera que va arribar a la font Major de Solsona.

Cal destacar el pont de pedra del segle XV que antigament formava part de la canalització que portava l’aigua fins a les fonts de Solsona. Quan s’arriba al mig del parc de la Mare de la Font, seguint un corriol que travessa per sota la carretera de Bassella, arribarem a la font de la Mina, paratge natural de gran bellesa i molt fresc sobretot a l’estiu (veure ruta).

Aquest espai ofereix un itinerari botànic, d’uns 600 m, que permet conèixer i observar diverses espècies de bosc de ribera autòctones, de plantes al·lòctones i d’espècies no pròpiament de ribera, com el roure o la pinassa. En aquest ambient hi viuen animals com el tòtil, el pica-soques, el pit-roig, la merla, l’eriçó o el teixó, entre d’altres.

Comparteix:

Oficina de Turisme del Solsonès
Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. 973 48 23 10