AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant LSSICE), els dominis www.turismesolsones.com i http://entrades.turismesolsones.com/ són  propietat del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS, amb CIF P7500009A i amb domicili al carrer dels Dominics, 12, de Solsona.

El CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, el CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquest ens no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS.

De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS, amb seu social al carrer dels Dominics, 12, de Solsona.

Les seves dades no seran transmeses a tercers, i seran conservades mentre vostè no sol·liciti el contrari.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que les faci al carrer dels Dominics, 12, de Solsona,  o a  turisme@turismesolsones.com.

Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l’autoritat catalana de protecció de dades, o bé posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a dpd@elsolsones.cat.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web és propietat del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS. Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’hi estableixin per accedir a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent són propietat exclusiva d’aquest, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Les denominacions, dissenys i logotips així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquest lloc web són marques degudament registrades pel CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS, per les seves societats filials/dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut d’aquestes marques registrades fet per persones diferents del titular legítim i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tothom qui accedeixi a aquesta pàgina. Per tant, no és responsabilitat del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, i és en la persona de l’usuari on recau la responsabilitat exclusiva.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquest web sense l’autorització prèvia per escrit del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS.

El CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. El CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar-lo per al seu estudi ni descompilar, ni tampoc traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Els jutjats i tribunals espanyols són competents per a conèixer totes les qüestions suscitades sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions. L’usuari, en virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’enjudiciament civil vigent, pogués correspondre-li.

Avís per ‘cookies’

Per a un bon funcionament dels webs www.turismesolsones i http://entrades.turismesolsones.com, el sistema de navegació  utilitza algunes dades de navegació (“cookies”) per poder oferir un servei més acurat als usuaris del web.

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l‘usuari.

El CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS en el seu web utilitza cookies de tercers i en concret de Google Analytics, que és un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir  informes sobre l’activitat de l’aplicació; emmagatzema la informació recollida per les cookies en servidors als Estats Units.

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Màrqueting responsabilitat del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS amb domicili al carrer dels Dominics, 12, de Solsona.

La finalitat d’aquest tractament és la gestió i control de les xarxes socials de què es disposa així com dels usuaris que interactuen al web i la informació que s’obté. Aquestes dades seran transmeses per les empreses gestores de les cookies i seran conservades d’acord amb els paràmetres d’aquestes entitats.

Sempre que vulgui l’usuari podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions serà necessari que es realitzin al carrer dels Dominics, 12, de Solsona, o bé enviant un correu electrònic a turisme@tursimesolsones.com.

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalment de forma anonimitzada.

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar l’adreça següent:

DESACTIVACIÓ I BLOQUEIG DE LES ‘COOKIES’

En qualsevol cas, l’usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas el CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS pugui ser responsable que la inhabilitació de cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquest web no funcionin correctament.

En els enllaços següents podrà trobar instruccions que l’ajudaran a configurar els ajustos dels principals navegadors més utilitzats.

Si es desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabilitar-les segons el seu sistema de navegació, pot consultar els enllaços següents: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, i havent informat el CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS de l’ús de cookies, si l’usuari no les inhabilita implica que dona el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o per a qualsevol comentari, es pot dirigir al  CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS a través dels seus mitjans d’atenció al públic o bé comunicar-se amb nosaltres a través de turisme@turismesolsones.com

Oficina de Turisme del Solsonès
Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. 973 48 23 10