Concurs fotogràfic “El Solsonès”

Concurs fotogràfic “El Solsonès” 2020

Autor: Òscar Rodbag

Els ponts seran el motiu del novè concurs de fotografia “El Solsonès”

Cada autor podrà presentar un màxim de dues obres. El format de la imatge serà lliure però obligatòriament s’hauran de presentar sobre un suport rígid de 2 a 3 mm de gruix, de 30×40 cm i en paspartú negre o blanc. Al dors de les obres, enganxat en un sobre tancat, s’hi farà constar el títol, l’indret fotografiat, el nom, l’adreça. El període d’admissió de les obres serà de l’1 al 31 d’octubre del 2020 al Consell Comarcal del Solsonès.

El veredicte serà públic i es donarà a conèixer el dissabte 28 de novembre del 2020

Bases del concurs fotogràfic “El Solsonès”

Participants: tothom qui ho vulgui.

Tema: els ponts del Solsonès.
El Solsonès és una comarca plena de rius, rierols i rases. Des de temps antics l’home ha volgut creuar-los i superar-los, per això s’han aixecat palanques, passarel•les, ponts i aqüeductes, de diferents tècniques, estils i dimensions.

Obres: un màxim de dues obres per autor

Presentació: el format de la imatge serà lliure però obligatòriament s’hauran de presentar sobre un suport rígid de 2 a 3 mm de gruix, de 30×40 cm i en paspartú negre o blanc. Al dors de les obres, enganxat en un sobre tancat, s’hi farà constar el títol, l’indret fotografiat, l’autor, l’adreça de l’autor, el telèfon i el correu electrònic.

Trameses: Consell Comarcal del Solsonès
C. Dominics, 12 (Pl. del Consell Comarcal)
25280 Solsona

Termini d’admissió de les obres: de l’1 al 31 d’octubre del 2020.

Jurat: format pels fotògrafs professionals de la comarca del Solsonès, un del Centre Excursionista del Solsonès i per un representant del Consell Comarcal del Solsonès.

Veredicte: serà públic i tindrà lloc el dissabte 28 de novembre del 2020.

Premis: Primer: 150 euros
Segon: 100 euros
Tercer: 50 euros

Lliurament de premis: el dissabte 28 de novembre de 2020 a les 18 h al Consell Comarcal del Solsonès.

Exposició: amb totes les obres presentades es farà una exposició al Consell Comarcal del Solsonès del 28 de novembre fins el 6 de gener de 2021.

Devolucions: les obres no premiades es podran recollir a les oficines del Consell Comarcal del Solsonès a partir del dia 13 de gener del 2021. La data màxima per a recollir-les serà el dia 28 de febrer del 2021. Passat aquest termini, les obres no recollides passaran a ser propietat del Consell Comarcal del Solsonès. En cas d’adjuntar un sobre amb segell i les dades de l’autor, les obres seran retornades al seu domicili via correu postal.

Notes: el fet de presentar-se a la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases. No es concedirà més d’un premi per autor. Les fotografies han d’estar realitzades al Solsonès. El jurat qualificador no podrà declarar cap premi desert. Les obres premiades quedaran en propietat del Consell Comarcal del Solsonès. Els autors de les obres guanyadores hauran de lliurar l’arxiu digital original de la fotografia a l’organització (format JPG, 2.000 píxels per la banda més curta i resolució de 300 PPI). Les obres que no s’ajustin a les bases seran desqualificades. No s’acceptaran obres que hagin resultat premiades en altres concursos. Les obres rebudes seran tractades amb la màxima cura, no fent-se responsable el Consell Comarcal del Solsonès, de deterioraments, desperfectes, pèrdues o robatoris que es puguin ocasionar a les obres, per causes imprevistes. Qualsevol imprevist serà solucionat per l’organització. Aquestes bases han estat proposades pels diferents fotògrafs de Solsona.

Comparteix:

Oficina de Turisme del Solsonès
Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. 973 48 23 10